Untitled Document
     
     
       
 

Status prawny

Status MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku jest jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku Nr XI/60/90 z dnia 7 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

Lista załączników:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
STATUT MOPS
Uchwała MRN w Kraśniku dot. powołania MOPS_str1
Uchwała MRN w sprawie utworzenia MOPS_str2
ZarządzenieOpublikował: Danuta Szydłowska
Publikacja dnia: 17.10.2012
Podpisał: Szydłowska Danuta
Dokument z dnia: 17.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 781