Untitled Document
     
     
       
 

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępniane w biuletynie:

Wykaz osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaje i zakres przyznawanej pomocy ze względu na dobro osób korzystających z pomocy i ochronę ich dóbr osobistych – art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) informacja publiczna ( z wyjątkiem informacji , które mogłyby naruszyć ochronę danych osobowych bądź dobro osób korzystających ze świadczeń), która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego (art. 10, ust.1).Opublikował: Danuta Szydłowska
Publikacja dnia: 17.10.2012
Podpisał: Szydłowska Danuta
Dokument z dnia: 17.10.2012
Dokument oglądany razy: 1 730