Untitled Document
     
     
       
 

Zasady funkcjonowania MOPS

MOPS jest jednostką organizacyjną Miasta działającą na zasadach określonych w:

  1. ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
  2. ustawie z dnia 16 kwietnia 1960 kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 1998 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami),
  4. ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
  5. ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 ze zmianami).


Opublikował: Danuta Szydłowska
Publikacja dnia: 17.10.2012
Podpisał: Szydłowska Danuta
Dokument z dnia: 17.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 018