Untitled Document
     
     
       
 

Usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie nr 627440-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego:
23-210 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4a, sekretariat do dnia 03.12.2019 r. do godz. 11:00

W załączeniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do umowy

Zał. nr 2 do SIWZoswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (1)

Zał. nr 2 do umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta

Załącznik nr 3 do SIWZ - informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4a do SIWZ - umowa - zadanie nr 1

Załącznik nr 4b do SIWZ - umowa - zadanie nr 2

zgoda administratora do zał. nr 2 do umowy

Opublikował: D S
Publikacja dnia: 26.11.2019 09:36
Dokument oglądany razy: 191
Podlega Ustawie