Untitled Document
     
     
       
 

Ogłoszenia

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę przygotowywania i wydawania gorących posiłków”.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę przygotowywania i wydawania gorących posiłków” – zadanie nr 1 (przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w części Fabrycznej Kraśnika).


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę przygotowywania i wydawania gorących posiłków” – zadanie nr 2 (przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w części Fabrycznej Kraśnika).

Zaproszenie do składania ofert
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zleci przeprowadzenie badań i sporządzenie raportu pozwalającego ocenić aktualną skalę występowania problemów związanych z używaniem legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych, zjawiska alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie oraz sporządzenie mapy zagrożeń dotyczącej tych problemów na terenie miasta Kraśnik.

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym z dnia 27.04.2017 r.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze z dnia 10.04.2016 r.

Informacja o przeprowadzonym naborze Opublikował: D S
Publikacja dnia: 24.02.2020
Podpisał: G P
Dokument z dnia: 31.05.2016
Dokument oglądany razy: 5 562